Etikettarkiv: konst

KONTRASTEN MELLAN IDÉ OCH UTFÖRANDE

Det konstnärliga skapandet handlar väl om just det. Att i skapandet komma närmare och närmare bilden – idén – som man har i huvudet. Konkretiseringen av det abstrakta – ens inre bild.
Svårigheterna kan vara många och olika.
Ibland är man begränsad i sina verktyg. Den inre bilden är tydlig, men man har inte hantverket för att förverkliga det.
Ibland är förståelsen för det man föreställer sig för liten. Man vet inte vad det är man föreställer sig, t ex en melodi eller rytmisk figur i musikkomposition där man inte vet vilka toner den består av, vilket gör det svårt att realisera den.
Ibland är idén i sig otydlig, bara ett fragment, vilket gör den nödvändig att bearbeta och jobba med.
Det senare är på många sätt det lättaste. Eftersom idén inte är tydlig, känns det ändå inte som att kontrasten blir för stor mot förverkligandet. Man räknar med att man kommer hamna någon annanstans, samtidigt som kärnan i idén ändå kan finnas kvar. Om idén t ex är att det ska vara något som låter eller känns varmt, så är det så abstrakt och öppet för olika tolkningar att de flesta klingande eller visuella resultat kommer kunna kännas tillfredsställande.
De första två exemplen är svårare. Men det är där övning, och rätt övning, kommer in. Övning för att förbättra hantverket, förståelsen och ögat för den konstform vi utövar. Det är då alla timmars nerlagt arbete kommer att ge resultat. Det är då vi aktivt jobbar mot att steg för steg bli bättre. Och minska kontrasten mellan idé och utförande.